Fakülteye dönüşme ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı

25 Kasım 2012  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28478

BAKANLAR KURULU KARARI

                Karar Sayısı : 2012/3902

                Ekli listede yer alan fakülte ve yüksekokulların karşılarında belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                Abdullah GÜL

                CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

                F. ÇELİK                A. BABACAN      B. ATALAY           N. ERGÜN

                Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı       Başbakan Yardımcısı       Başbakan Yardımcısı V.

                S. ERGİN              F. ŞAHİN              E. BAĞIŞ              N. ERGÜN

                Adalet Bakanı    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                F. ÇELİK                E. BAYRAKTAR  A. DAVUTOĞLU               M. Z. ÇAĞLAYAN

                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı          Çevre ve Şehircilik Bakanı            Dışişleri Bakanı                Ekonomi Bakanı

                T. YILDIZ              S. KILIÇ M. M. EKER        H. YAZICI

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı          Gümrük ve Ticaret Bakanı

                İ. N. ŞAHİN         C. YILMAZ           E. GÜNAY           M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı    Kalkınma Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı               Maliye Bakanı

                Ö. DİNÇER          İ. YILMAZ            V. EROĞLU

                Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                R. AKDAĞ           B. YILDIRIM

                Sağlık Bakanı      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

                               22/10 2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı kararnamenin eki

LİSTE

 

Sıra No                 Yükseköğretim Kurumunun Adı               Kurulan Fakülte veya Yüksekokulun Adı

 
  1.                        Akdeniz Üniversitesi                                   Hemşirelik Fakültesi
  2.                        Hacettepe Üniversitesi                               Hemşirelik Fakültesi
  3.                        Harran Üniversitesi                                     Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  4.                        Kırklareli Üniversitesi                                      Mimarlık Fakültesi
  5.                        Ondokuz Mayıs Üniversitesi                      Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
  6.                        Uşak Üniversitesi                                              Yabancı Diller Yüksekokulu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019