Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR (Dekan)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN (Dekan Yardımcısı / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı) 

Doç.Dr. Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)  

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri) 

Ravza Cansu BİNGÖL (Öğrenci)   

Bilge Nur GER (Öğrenci)