HUSBİK Başvuru - Önemli Duyuru

Erasmus programının daha verimli yürütülebilmesi için Erasmus+ programı öğrenci seçim sürecinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Online başvuru tarihi: 27.01. 2017

Belge teslim tarihi: 30. 01. 2017

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020