HUSBİK Başvuru - Önemli Duyuru

Erasmus programının daha verimli yürütülebilmesi için Erasmus+ programı öğrenci seçim sürecinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Online başvuru tarihi: 27.01. 2017

Belge teslim tarihi: 30. 01. 2017

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018