H-HEMDER Olağan Genel Kurul Çağrısı

H-HEMDER Olağan Genel Kurul Çağrısı        

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Mezunlar Derneğinin olağan seçimli genel kurul toplantısı 18.12.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eren Kum amfisinde saat 15.30’da yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul toplantısı 08.02.2018 tarihinde aynı saatte ve aynı adreste yapılacaktır.

 Üyelerimize duyurulur.

                                                                                              

                                                                                               Dernek Yönetim Kurulu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020