HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI AKREDİTASYONU

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (HEPDAK) 2017-2018 döneminde Hemşirelik Lisans Programının akreditasyonu ile ilgili yapmış olduğumuz başvuru sonucunda; Hemşirelik Eğitimi ve Akreditasyon Kurulu'nun 11.04.2018 tarihli toplantısında alınan karara göre Fakültemiz Hemşirelik Lisans Eğitim Programı 30 Eylül 2020 tarihine kadar "Ara Ziyaret" kararı ile akredite edilmiştir.

Bu süreçteki çok değerli katkılarından dolayı üniversitemiz yönetimine, fakültemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Prof. Dr. Leyla Dinç 

Dekan

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019