Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları Lisans Ders Programları Lisansüstü Program Bağlantılar / Duyurular

 

Ülkemizde hemşirelikte lisans eğitim programları ilk kez 1955 yılında, lisansüstü eğitim programları ise ilk olarak H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında 1968 yılında yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programları olarak başlatılmıştır.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulu'nca 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda hemşirelikte lisans düzeyinde oluşturulan diğer anabilim dallarıyla birlikte kurulmuştur.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı; hemşirelik eğitimi için temel bilim niteliği taşır, hemşirelik mesleğinin diğer sağlık mesleklerinden farklılaşmasını sağlar ve tüm hemşirelik meslek dersleri için temel oluşturur. Bu özelliği nedeniyle, Hemşirelik Esasları alanı oldukça zengin ve açılımı olan konu alanlarına sahiptir. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı fakültemiz lisans programında HEM106 Hemşirelik Esasları, HEM329 Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi ve HEM347 Adli Hemşirelik adlı dersleri yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2 Ekim 1998 tarihli Enstitü Kurulu kararı ile üniversitemizde hemşirelikte lisansüstü eğitim programları yeniden yapılandırılmış, bu doğrultuda Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı altında yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Hemşirelik Esasları Doktora programı ve Hemşirelikte Yönetim lisansüstü programları mezunları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Doçentlik Başvuru Alanları içinde Sağlık Bilimleri Temel Alanı kapsamında “1032.6 kodu ile Hemşirelik Esasları ve Yönetimi” alanına başvuru yapmaktadırlar. Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim alanı lisansüstü mezunlarının Doçentlik başvuru alanına temel oluşturmak üzere YÖK Genel Kurulu'nun 26.06.2012 tarihli kararı ile Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programı açılmıştır. Bu bağlamda tarafından üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı bünyesinde “ Hemşirelik Esasları Yüksek lisans Programı ”, “ Hemşirelik Esasları Doktora Programı ” ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ile birlikte açılmış olan “ Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programı ” bulunmaktadır.