FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU... İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Sertifikası

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ilgili Kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerince çırak ve stajyerler dâhil kamu ve özel kurumlarında ve iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG)” verilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle Fakültemiz eğitim programındaki meslek derslerinin pratik saatlerinin gereği olan klinik / saha uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için tüm öğrencilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Sertifikası alması zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve sertifikası olmayan öğrencilerin meslek dersleri gereği zorunlu olan klinik ya da saha uygulamasına onay verilmeyecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri aşağıdaki çizelgede belirtilen tarihlerde yalnızca bir kez, toplam 8 saat süre ile verilecek ve sertifika 3 yıl geçerli olacaktır. Bu nedenle, rahatsızlık / hastalık mazereti nedeniyle beyan edilmesi zorunlu rapor dışında herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Eğitim programına katılmadan önce öğrencilerimizin konu hakkında bilgilendirildiklerini beyan eden ve katılımlarına dair bir form imzalamaları istenecektir. İngilizce Hazırlık eğitimi alacak olan ve eğitim programımızın birinci ve ikinci yarıyılında olan öğrencilerimiz için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili program daha sonra ilan edilecektir. Gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Leyla Dinç 

Dekan V. 

Eğitim Alacak Sınıflar

Tarih, Saat, Yer

2. SINIF

(Toplam 189 öğrenci

27 Eylül 2017 Çarşamba, 08.40-17.30

Şube 1: Eren Kum Amfisi

Şube 2: Nebahat Kum Amfisi

3. SINIF

(220 Öğrenci)

4 Ekim 2017 Çarşamba; 08.40-17.30

Kültür Merkezi Kırmızı Salon

4. SINIF

(279 Öğrenci)

2 Ekim 2017 Pazartesi; 08.40-17.30

Kültür Merkezi Yeşil Salon

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020