Fakültemiz Öğrenci Memnuniyet Değerlendirmesi

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz Hemşirelik Lisans Programı ve eğitimi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla sizlerin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda linkte yer alan soruları yanıtlanmanız istenmektedir. 

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

https://docs.google.com/forms/d/118KvZdiWhXy9gh1UW6YHvB9LkwBrH1wF6SPx3F1o2UI/edit 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019