Fakültemiz Öğrenci Bağışıklanma Durum Anketi

Sevgili Öğrenciler, 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2018 tarihli Sağlık Çalışanı Aşılaması hakkındaki yazısında; 
Hemşirelik eğitimi veren okulların öğrencileri ile öğretim elemanlarının, eğitim döneminde uygulama alanları olan sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetinde bulunmaları sebebiyle, "çalışan sağlık personelinde olduğu gibi" Öğretim Elemanlarının' da  bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma riskinin bulunması nedeniyle, listede yer alan aşıları yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın mesleki risklerini azaltmaya yönelik olarak aşağıda linki yer alan formda belirtilen aşılanma durumu ile ilgili bağışıklık durumunuza ilişkin bilgiye gereksinim duyulmaktadır. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

https://docs.google.com/forms/d/1KLlPGEML_AZiJtdeR4M4GJauOQaTCY-p__AkmEc01bw/edit

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020