Fakültemiz Lisans Programı kapsamında yer alan HEM416 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi klinik / saha uygulaması kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretleri Dekanlık takdiri ile süresiz olarak kaldırılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. Leyla Dinç Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020