Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Fakülte Tanıtım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Burcu DULUKLU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Gülşah KESİK (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Özlem ARIBURNU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mücahide ÖNER (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sinem ÖCALAN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)