Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Doç. Dr. Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN

Öğretim Üyesi (Psikiyatri Hemşireliği)

E.posta:  sinem_uzar@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 150

 

 

Beyoğlu/ İstanbul doğumlu olup, İlköğretim ve Lise Eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Programı’ndan bilim uzmanlığını, 2016 yılında doktorasını almıştır. 2011-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen aynı Anabilim Dalı’nda Doçent olarak çalışmaktadır. 2015 yılı içerisinde King’s College London adlı kurumda visiting scholar olarak gözlem ve çalışmalarda bulunmuştur. Duyusal problemler, psiko-onkoloji, TSB, psikolojik sağlamlık, etiketleme, grup danışmanlığı, kendini sabote etme, şiddet, etik problemler gibi alanlarda nitel ve nicel araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Tee, S. Üzar Özçetin, Y.S. Russell-Westhead, M. (2016). Workplace violence experienced by nursing students: a UK survey. Nurse Education Today. 41:30-35.
  • Üzar Özçetin, YS. Hiçdurmaz, D. (2016). Self Handicapping and its impact on Mental Health. Current Approaches in Psychiatry.8(2):145-154.
  • Üzar Özçetin, YS. Hiçdurmaz, D. (2015). Approaches of intensive care nurses towards sensory requirements of patients. Journal of Clinical Nursing. 24(21-22):3186-3196.
  • Üzar Özçetin, YS. Yalçın, İ. (2015). A Risk Area for Group Counseling: Boundary Violations. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 5(43):128-136.
  • Üzar Özçetin, YS. Hiçdurmaz, D. (2015). A Neglected Truth: Sensorial Problems Effects on Intensive Care Patients. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2(2):75-81.