Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Dr. Öğr. Üyesi Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

Öğretim Üyesi (Hemşirelik Esasları)

E.posta: senay.sarmasoglu@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 119

 

 

1984 yılında Kırcali / Bulgaristan’da doğdu. 2002 yılında 2002 yılında Bursa Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2007- 2009 yılları arasında Ankara Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Acil Serviste servis hemşiresi olarak çalıştı. 2009 yılından itibaren H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 2009 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programından Bilim Uzmanı, 2014 yılında Doktor unvanını aldı. 2013 yılında Uluslararası İşbirliği Geliştirme Projesi kapsamında Karolinska Institute’ta (Stokholm/ İsveç) simülasyon ile ilgili gözlem ve araştırmalar yaptı. 2017 yılında CAMES’te (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) (Kopenhag/ Danimarka) gözlem ve araştırmalar ile simülasyon alanında deneyimini artırdı.  2017 yılında Danimarka’da “EUSIM Basic Simulation Instructor Course” ve 2019 yılında Türkiye’de “AHA BLS/ CPR and First Aid Instructor Course” eğitim programlarını tamamlayarak simülasyon eğiticisi sertifikalarına sahip oldu. 2019 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi ve Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Aynı yıl H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dalı’nın kurucu öğretim üyeleri arasında yer almış olup halen görevi devam etmektedir. Özel çalışma alanları: simülasyon, eğitim, öğrenme, mesleklerarası eğitim/ iş birliği, teknik olmayan beceriler, hasta güvenliği, dillendirme.

Ödülleri:

  1. “Bir drenaj kateteri ve drenaj kateterine kilit sistemi ile takılan bir drenaj torbası” gümüş madalya. ISIF 2020 Uluslararası Buluş Yarışması, 5 Ağustos- 10 Eylül 2020, Gaziantep Türkiye.

  2. “Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği Dersi Uygulama Örneği (Hacettepe Üniversitesi)”, Birincilik Ödülü, Hasta Güveliği Kategorisi, I. Uluslar arası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, 22-26.11.2017, Antalya Türkiye.

Yüksek Lisans Tezi: Sarmasoglu, S. (2019). " Intern Doctors’ Likelihood Of Speaking Up For Patient Safety" Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Melih Elçin; Ortak Tez Danışmanı: Dr. Peter Dieckmann) Ankara.

Doktora Tezi: Sarmasoglu, S. (2014). "Hemşirelik Eğitiminde Standart Hasta Kullanımının Öğrencilerin Psikomotor Beceri Geliştirme Süreçlerine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. L. Dinç; Ortak Tez Danışmanı: Prof. Dr. Melih Elçin) Ankara.

Yüksek Lisans Tezi: Sarmasoglu, S. (2009). "Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeylerinin Belirlenmesi" Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Görgülü) Ankara.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Caz, B., & Kilikcier, S. S. (2021). Interaction with an ostomy patient in a laboratory setting: Expectations and experiences of first-year nursing students. Nurse Education Today96, 104638. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104638
  • Sarmasoglu, S., Celik, N., Elcin, M., & Senel, E. (2020). Pediatric Severe Burn Moulage: Recipe and Evaluation from the Burn Team. Clinical Simulation in Nursing,Vol(X), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.05.003.
  • Rosenkrantz, O., Jensen, T. W., Sarmasoglu, S., Madsen, S., Eberhard, K., Ersbøll, A. K., & Dieckmann, P. (2019). Priming healthcare students on the importance of non-technical skills in healthcare: How to setup a medical escape room game experience. Medical teacher, 1-8. https://doi.org/10.1080/0142159X.2019.1636953
  • Sarıkoc, G., Sarmasoglu, S., Tuzer, H., Elcin, M., Burn, C.L. (2018) Intervention for Standardized Patients' Anxiety After “Receiving Bad News” Scenarios. Clinical Simulation in Nursing, 25, 28-35. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.10.012
  • Sarmasoğlu, Ş., Elçin, M., & Masiello, İ. (2018). Eğiticilerin Başarılı Mesleklerarası Eğitim Programlarına İlişkin Deneyimleri: Karolinska Enstitüsü Örneği. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 5(1).