Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN

Öğretim Üyesi (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: fatma.uslu@hacettepe.edu.tr /  fatmauslusahan@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 121

 

1988 yılında Ankara’da doğmuştur.  İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programını, 2018 yılında doktora programını tamamlamıştır.  2013 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma görevlisi olmadan önce, yaklaşık iki yıl T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumhane hemşiresi ve jinekoloji onkoloji hemşiresi olarak çalışmıştır. Haziran-Ekim 2015 tarihleri arasında Amerika Alabama Üniversitesi Hemşirelik Okulu’nda ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş ve “Palyatif Bakım ve Klinik Simülasyon ile Mesleklerarası Simülasyon Tabanlı Ekip Eğitimi” sertifikası almıştır. İlgi alanları; jinekolojik kanserler, jinekolojik kanserlerde palyatif bakım, palyatif bakım hemşireliği, simülasyona dayalı hemşirelik eğitimi, mesleklerarası eğitim, hemşirelikte yönetim ve liderliktir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.​

Bazı yayınları:

  • Uslu-Sahan, F., Terzioglu, F., & Koc, G. (2019). Hopelessness, Death Anxiety, and Social Support of Hospitalized Patients With Gynecologic Cancer and Their Caregivers. Cancer Nursing, 42(5), 373-380.
  • Uslu-Sahan, F., Terzioğlu F. (2019). Jinekolojik Onkoloji Palyatif Bakımda Simülasyona Dayalı Mesleklerarası Eğitime Yönelik Öğrencilerin Görüşleri: Nitel Çalışma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 9(3), 154-163.
  • Uslu-Sahan, F., Terzioğlu F. (2019). Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Simülasyona Dayalı Mesleklerarası Eğitim. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(2):1-9.
  • Uslu-Sahan F, Terzioglu F (2017) Nurses’ Knowledge and Practice toward Gynecologic Oncology Palliative Care. J Palliat Care Med, 7 (4), 1-6.
  • Uslu-Şahan, F., Terzioğlu, F. (2017). Evidence-Based Approaches in Palliative Care Nursing. Journal of Anesthesia-JARSS, 25(3), 30-36.
  • Terzioglu, F., Sahan Uslu F. (2016). Palliative Care in Gynecologic Cancers. Journal of Palliative Care & Medicine, 6(5): 1-3.
  • Terzioğlu, F., Yücel, Ç., Koç, G., Şimşek, Ş., Yaşar, B. N., Şahan, F. U., Akın, R., Evrenol Öcal, S., Akdağ, C., Elçin M., Mert M., Yıldırım S. (2016). A new strategy in nursing education: From hybrid simulation to clinical practice. Nurse Education Today, 39, 104-108.
  • Terzioglu, F., Temel, S., & Uslu Sahan, F. (2016). Factors affecting performance and productivity of nurses: professional attitude, organisational justice, organisational culture and mobbing. Journal of Nursing Management, 24(6):735-44.
  • Şahan Uslu, F., Terzioğlu, F. (2015). Dünyada ve Türkiye'de Palyatif Bakımın Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(2), 81-90.
  • Terzioglu, F., Uslu Sahan F., Boztepe H. (2015). Palliative Care to the Cancer Patient: Turkish perspectives. Journal of Palliative Care & Medicine, 5(1): 1-5.