Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Doç. Dr. Sergül DUYGULU

Öğretim Üyesi (Hemşirelikte Yönetim) 

E.posta: sduygulu@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 144

 

Muğla doğumlu olup, 1985 yılında Muğla Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. 1985-99 yılları arasında Eşmekaya/Aksaray Sağlık Ocağı'nda, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde, Muğla-Yerkesik Sağlık Ocağı'nda, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hemşire olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1992-96 yılları arasında Muğla İl Eğitim Ekibinde İl Eğitimciliği görevini yürütmüştür. 1998 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuştur. 1999-2001 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programından bilim uzmanlığını, 2007'de H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Programından doktorasını almıştır. 2006 yılında, Almanya Hannover Medical School'da 4 ay gözlem yapmıştır. 2008 yılında, 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri Minnesota Universitesi'nde Visiting Scholar olarak bulunmuştur. Halen Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı'nda Doçent olarak çalışmaktadır.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

 • Kocoglu D., Duygulu S., Abaan E.S., Akin B. (2016) Problem Solving Training for First Line Nurse Managers. International Journal of Caring Sciences, 9(3), p. 955-965.
 • Abaan S., Duygulu S. (2016) Hemşirelikte Güç ve Güçlendirme. Uyer G., Kocaman G. (Ed.) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı içinde s. (403-420) Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Abaan S., Duygulu S. (2016) Sorun Çözme ve Karar Verme Kaynakların Yönetimi. Uyer G., Kocaman G. (Ed.) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı içinde s. (137-164) Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Uyer G., Duygulu S. (2016) Hemşirelikte Çatışma Yönetimi. Uyer G., Kocaman G. (Ed.) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı içinde s. (349-372) Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Basaran S., Duygulu S. (2015) Turkish nurses' assessments of their power and the factors that affect it. Journal of Nursing Management, 23(8), p. 1039–1049. DOI: 10.1111/jonm.12250
 • Basaran S., Duygulu S. (2014) A Concept Analysis: Power in Nursing- Hemşirelikte Güç Kavramının Analizi. Jounal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 1(3), 2014, p: 62–73.
 • Duygulu S. (2014) Önderlik. Tatar Ü.B., Türkmen, E.E. (Ed.), Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi içinde (s. 123-144). Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
 • Duygulu S., Abaan S. (2013) Turkish Nursing Students' Views on Practice Assessments and Service User Involvement. Contemporary Nurse 43(2) ss:201-212
 • Abaan S., Duygulu S., Uğur E. (2012) Peer Mentoring: A Way of Developing Internal Locus of Control to Empower New Nursing Students Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 19(1) 24-35
 • Kalisch B., Terzioglu F., Duygulu S. (2012) "The MISSCARE Survey-Turkish: psychometric properties and findings", Nursing Economics , 30(1), 29-37.
 • Duygulu S., Kublay G. (2011) Transformational leadership training programme for charge nurses. Journal of Advanced Nursing 67(3) 633–642
 • Duygulu S., Karabulut E., Abaan S., Kublay G. (2011) Türkiye'de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 18 (1) 14–27
 • Duygulu S., Hicdurmaz D., Akyar I. (2011) Nursing Students' Leadership and Emotional Intelligence in Turkey. Journal of Nursing Education 50(5):281-285.
 • Duygulu S., Korkmaz F. (2008) Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları ve Hastanelerinden Olası Ayrılma Nedenleri, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2) 9-20.
 • Duygulu S., Kublay G. (2008) Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,15 ( 1):1-15.
 • Duygulu S., Abaan S. (2007) Örgütsel Bağlılık:Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14 ( 2):61-73.