Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Burs Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç. Dr. Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Tuğçe TORUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Afra ÇALIK (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Rana Elçin SEZER CEREN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. İrem AYVAT (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Yıldız ERDAT (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEYLAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Tuna DAĞYILDIZI (İdari Personel / Öğrenci İşleri)