Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Kutlama Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri)

Ömer GÜNGÖR (Öğrenci)