Aşılanma Durumunun Tespiti ile İlgili Anket

Sevgili Öğrenciler,

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2018 tarihli Sağlık Çalışanı Aşılaması hakkındaki yazısında;
Hemşirelik eğitimi veren okulların öğrencileri ile öğretim elemanlarının, eğitim döneminde uygulama alanları olan sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetinde bulunmaları sebebiyle, "çalışan sağlık personelinde olduğu gibi" öğrencilerin de bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma riskinin bulunması nedeniyle, listede yer alan aşıları yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazı kapsamında mesleki riskleri azaltmaya yönelik olarak aşağıda linki yer alan formda bağışıklık durumunuza ilişkin bilgiye gereksinim duyulmaktadır.

Lütfen soruları güncel durumunuzu yansıtacak şekilde yanıtlayınız. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1V3Pk3aJ-cAIL13RtojtUzXhcEa_6mKsZclrGik-0Ijm_tA/viewform?usp=pp_url  

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020