Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Tuğçe TORUN

Araştırma Görevlisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: tugcearas@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 128

 

1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2011 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde tamamlamıştır. 2011-2012 yıllarında Kreiskrankenhaus Lörrach/Almanya Erişkin Dahiliye Servisi’nde çalışmıştır. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde Eğitim Asistanı olarak çalışmıştır. 2013 yılı Eylül ayında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında yüksek lisans derecesi almış ve aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır. 2018 yılından itibaren Çocuk Hemşireleri Derneği Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyesidir.

Yüksek Lisans tezi: Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ankara,2016.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Torun, T., Çavuşoğlu, H.(2018), Examining Burnout and Job Satisfaction of Nurses Working in Pediatric Units, Journal of Education and Research in Nursing, 15(2), 71-80.

  • Torun, T., Çavuşoğlu, H. (2018), D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2), 169-176.

  • Torun, T., Göçken, C.(2017), Ethics in Pediatric Palliative Care, Journal of Anesthesia-JARSS,  25(3) Supl, 20-23.

  • Kostak MA., Aras T., Akarsu Ö.(2012), Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Klinik Hemşirelerin Eğitimlerine Katkı Sağlama Durumları, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 1(2), 39-46.