Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Dr. Sıdıka KESTEL

Araştırma Görevlisi (Hemşirelik Esasları)

E.posta: sidikaacici@hotmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 128

 

1982 tarihinde Zonguldak’ta doğmuştur. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programından bilim uzmanlığı almıştır. 2004 - 2005 yılları arasında Ankara Başkent Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşiresi, 2005 - 2007 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşiresi, 2007 - 2013 yılları arasında Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisinde Klinik Hemşiresi, Sorumlu Hemşire ve Supervisor Hemşire olarak çalışmıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup, Hemşirelik Esasları Doktora Programına devam etmektedir.

Bilim Uzmanlığı Tezi: Romatoid Artritli Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bağımlılık Durumlarına Göre Stresle Baş Etme Yöntemleri.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Acıcı S, Gökdoğan F. Yeni Tanı Konmuş Romatoid Artritli Hastanın Hemşirelik Bakımı: Vaka Yönetimi.10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Sözel Bildiri), 2008, Antalya.
  • Kestel S, Erkuş G., Sarmasoğlu Ş., Korkmaz F. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Görüşleri ve Değerlendirmeleri. 3.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, (Sözel Bildiri), 2014, Antalya.       
  • Basit,G., Kestel, S.,  Challenges of Students in Clinical Education (Sözel bildiri) International Congress On Nursing (ICON 2017), 2017, Antalya.
  • Kestel S., Gökdoğan F. Romatoid Artritli Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Stresle Baş Etme Yöntemleri. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (Poster Bildiri), 2017, Ankara.