Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Sabri KARAHAN

Araştırma Görevlisi (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: sabri.karahan@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 123

 

1988 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. 2005 yılında Şanlıurfa Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden mezun olan Karahan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği bölümünde 2014-2016 yılları arasında yükseklisans eğitimini tamamlamıştır. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D.´ında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir. 

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.​

Bazı yayınları:

  • Özdemir, Z., Karahan, S., Erbas A., Canbolat Seyman C., Senol Celik S.Caring for Dying Patients: Feelings, Thoughts, and Attitudes of Nursing Students, A Mixed Methods Study. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2020;28(3):365-71. doi: 10.5336/mdethic.2020-74129
  • Koken, Z. O., Karahan, S., Tuncbilek, Z., & Celik, S. S. (2019, September). Nursing Diagnoses and Interventions in Kidney Transplant Recipients: A Retrospective Study. In Transplantation proceedings (Vol. 51, No. 7, pp. 2321-2323). Elsevier.
  • KÖKEN, Z. Ö., KARAHAN, S., SEZER, R. E., & ABBASOĞLU, O. Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum: Tek Merkez Deneyimi. Ahi Evran Tıp Dergisi4(3), 88-95.
  • Karahan, S., Köken Özdemir, Z., Tunçbilek, Z., Çelik, S.Ş. "Nursing diagnosis and interventions in burn patient care: a retrospective study". 9th EORNA Congress The Hague, The Netherlands. 16-19 May 2019. (Oral Presentation).
  • Karahan, S., Tunçbilek, Z., Relationship between burn patients´ quality of life and caregivers´ burden and quality of life". 9th EORNA Congress The Hague, The Netherlands | 16 - 19 May 2019. (Poster Presentation).
  • Özdemir, Z., Karahan, S., Tunçbilek, Z ., Çelik, S.Ş. (2019). "Nursing Diagnoses and Interventions in Kidney Transplant Recipients: A Retrospective Study" Transplantation Proceedings, 51, 2321-2323.  https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.03.047 
  • Karahan, S.  Tunçbilek, Z. “Quality of life of burn patient and burden of caregiver” International Congress on Nursing 2017. Lara – Antalya, Turkey 16 – 18 March 2017. (Poster Presentation)
  • Özdemir, Z., Karahan, S., Tunçbilek, Z ., Çelik, S.Ş.  "Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Yasam Kalitesinin Degerlendirilmesi: Sistematik Derleme" 26. Ulusal Üroloji Kongresi- 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi. 12-15 Ekim 2017 Girne. (Oral Presentation).