Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Rana Elçin SEZER CEREN

Araştırma Görevlisi (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: ranasezer@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 176

1993 yılında Muğla’da doğmuştur. 2011 yılında Milas/Muğla Anadolu Lisesi’nden; 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programından 2018 yılında Bilim Uzmanlığını almış, aynı alanda doktora eğitimine devam etmektedir. 2013 ve 2015 yıllarında Erasmus Staj Hareketliliği Kapsamında Sotiria General Hospitals of Athens/Yunanistan toplamda 5 ay gözlemci olarak bulunmuştur. 2016 yılında Ankara’da özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. Temmuz 2017’den bu yana Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Klinik Nütrisyon Birimi ve Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Hemşirelik Çalışma Grubunda görev almaktadır.

Yüksek Lisans Tezi: Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Bakıma İlişkin Deneyimleri

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı yayınları: 

  • Sezer, R. E., Ozdemir Koken, Z., & Senol Celik, S. (2020). Home Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Feeding: Difficulties and Needs of Caregivers, Qualitative Study.  Journal of Parenteral and Enteral Nutrition44(3), 525-533. Doi: 10.1002/jpen.1612.
  • Sezer, R. E., Ozdemir Koken, Z., & Senol Celik, S. (2020). Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sağlık ve Toplum, 2020/2
  • Özdemir Köken, Z. Ö., Karahan, S., Sezer, R. E., & Abbasoğlu, O. (2020) Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum: Tek Merkez Deneyimi. Ahi Evran Tıp Dergisi4(3), 88-95.
  • Sezer Ceren, R. E., Talas, M. S., & Goksuluk, D. (2021). Validity and Reliability of the Home Enteral Nutrition Caregiver Task Checklist. Topics in Clinical Nutrition36(3), 242-251.
  • Sezer, R. E., & Talas, M. S. (2021). In Home Caregivers' Experiences with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patients: A Qualitative Review. Gastroenterology Nursing44(4), 268-277.