Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS

Öğretim Üyesi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: saglam02@hacettepe.edu.trhatice.saglamhs@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 170

1985 yılında Ankara’da doğmuştur. Ortaokul ve Liseyi Ankara Anadolu Lisesinde tamamlamış ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi hemşirelik fakültesinden mezun olmuştur. 2008-2010 yılları arasında lösemili çocuklar hastanesinde ve  2010-2011 yılları arasında Medicana Hastanesi çocuk servisinde çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında  Eczacıbaşı sağlık hizmetlerinde enteral beslenme eğitim hemşiresi olarak görev yapmıştır. 2009  yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitimine ve 2012 yılında doktora dönemine  başlamış olup 2013 Mart tarihinden itibaren Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmış, halen Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  Evli  ve bir çocuk annesidir. 

İlgi alanları: Enteral beslenme, lösemili çocuk, gastrostomi bakımı, lösemili adölesanlarda psikolojik sağlamlık, çocuk beslenmesi, çocuk ve adölesan sağlığı

Yüksek lisans tezi: Sağlam, H. , Lösemili Tanısıyla İzlenen 15-18 yaş grubu Adölesanların Psikolojik Sağlamlık Düzeyenin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012.

Doktora tezi: Pars, H., Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Olan Çocuklarda Üç Farklı Bakım Yönteminin Peristomal Cilt Bütünlüğüne Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

 • Hicran Çavuşoğlu, Hatice Sağlam, Examining the perceived social support and psychological symptoms among adolescents with leukemia, Journal for Specialists in Pediatric Nursing 20 (2015) 76–85.
 • Hatice Pars, Gastrostomi ve Jejunostomisi Olan Çocukların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı, Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics 2015;1(1):15-22
 • Hicran Çavuşoğlu, Nebahat Bora Güneş, Hatice Pars. Kan Ürünleri ve Güvenli Kan Transfüzyonu Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2015;7(1):49-57
 • Zeynep Begüm Kalyoncu, Hatice Pars, Nebahat Bora-Güneş, Erdem Karabulut, Dilek Aslan. A systematic review of nutrition-based practices in prevention of hypertension among healthy youth, The Turkish Journal of Pediatrics 2014; 56: 335-346
 • Veronica D. Feeg, Ann Marie Paraszczuk, Hicran Çavuşoğlu, Linda Shields, Hatice Pars, Abdullah Al Mamun. How is Family Centered Care Perceived by Healthcare Providers from Different Countries? An International Comparison Study, Journal of Pediatric Nursing (2016) 31, 267–276
 • Linda Shields, Hicran Çavuşoğlu, Hatice Pars, Abdulla A. Mamun MEASURING FAMILY-CENTRED CARE: WORKING WITH CHILDREN AND THEIR PARENTS IN A TURKISH HOSPITAL. Europen Journal for person centered health care 3(3), 2015.
 • Hatice Pars, Gastrostomi Tüpü ile Beslenen Çocukların Evde Bakımına Yönelik Ebeveynlerin Yaptıkları Uygulamalar, Turkiye Klinikleri J Nurs Sci .2016. doi: 10.5336/nurses.2015-44113
 • Zeynep Begüm Kalyoncu, Hatice Pars, Nebahat Bora-Güneş, Erdem Karabulut, Dilek Aslan 57. Türkiye  Milli Pediatri Kongresi  “Sağlıklı gençler arasında hipertansiyonun önlenmesi için beslenme temelli uygulamalara ilişkin bir sistematik derleme çalışması” poster sunum. 30 ekim- 3 kasım 2013
 • Pars H., Çavuşoğlu H.  57. Türkiye  Milli Pediatri Kongresi  “Evde gastrostomi tüpü ile beslenen çocuklarda sık görülen komplikasyonlar ve hemşirenin rolü” poster üçüncülük ödülü.30 ekim- 3 kasım 2013.
 • Çavuşoğlu H.  Pars H., “Examining the perceived social support and psychological symptoms among adolescents with leukemia. “ 4th international congresson pediatric nursing, melbourne convention and exhibition centre, victoria, melbourne, australia. 24-27 ağustos, 2013.
 • Pars H. Enteral beslenen çocuklarda sık görülen komplikasyonlar ve hemşirenin rolü, Çocuklarda enteral ve parenteral beslenmede kanıta dayalı uygulamalar sempozyumu, 3 haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Davetli Konuşmacı
 • Pars H. Gastrostomisi ve jejunostomisi olan çocuklarda ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı, çocuklarda stoma bakımında kanıta dayalı uygulamalar sempozyumu, 14 kasım 2014, Hacettepe üniversitesi, Ankara, Davetli Konuşmacı.
 • Pars H. Çavuşoğlu H.   Lösemili adölesanlarda psikolojik sağlamlık,  5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz pediatri hemşireliği kongresi, sözel bildiri, 2015.
 • Pars H. Gastrostomi tüpü ile beslenen çocukların evde bakımına yönelik ebeveynlerin yaptığı uygulamalar,  5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz pediatri hemşireliği kongresi, sözel bildiri, 2015.
 • Pars H. Gastrostomi bakımı, yutma bozuklukları kongresi 19-21 Kasım 2015 , Sabancı kongre merkezi, İstanbul, davetli konuşması.