Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Aylin BİLGİN

Araştırma Görevlisi (İç Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: aylin.helvaci@hacettepe.edu.tr/ aylinhelvaci94@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 177

2015  yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik bölümünden mezun olmuştur. Eylül 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma  Hastanesi kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. Şubat 2016 tarihinde Öğretim üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. ÖYP’nin 35.maddesi gereğince Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora öğrenimine devam etmektedir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Metin, Z. G., & Helvacı, A (2018). Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2), 102-115.

  • Helvaci, A., Gok Metin, Z., Ozdemir, L., & Ergun, P. (2019). The Effects of a Nurse-Led Education and Counseling Program on Dyspnea, Health Status, and Care Dependency in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Feasibility Study. Home Health Care Management & Practice, 31(4), 249–256.

  • Metin, Z. G., & Helvacı, A. (2019). Kalp Yetersizliği Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörler. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 10(22), 59-66.

  • Helvaci, A., Izgu, N., & Ozdemir, L. (2020). Relationship between symptom burden, medication adherence and spiritual well‐being in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 39 (13-14), 2388-2396.

  • Helvaci, A., & Gok Metin, Z. (2020). The effects of nurse‐driven self‐management programs on chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing76(11), 2849-2871.

  • Metin, Z. G., & Helvacı, A. (2020). The Correlation Between Quality of Life, Depression, Anxiety, Stress, and Spiritual Well-Being in Patients with Heart Failure and Family Caregivers. Turk J Cardiovasc Nurs, 11(25), 60-70.

  • Helvacı, A., Izgu, N & Özdemir, L (2020). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Dispne Şiddeti ve Etkileyen Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 318-324.

  • Metin Z. G., Helvaci A., Gülbahar M. (2021). Effects of Aloe vera in adults with mucocutaneous problems: A systematic review and meta-analysis. Journal of Advanced Nursing, 77(3), 1100-1126., Doi: 10.1111/jan.14653.

  • Aldan, G., Helvaci, A., Ozdemir, L., Satar, S., & Ergun, P. (2021). Multidimensional factors affecting medication adherence among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing.