Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Afra ÇALIK

Araştırma Görevlisi (İç Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: afracalik@hacettepe.edu.trafracalik@hotmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 148

 

2014 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun olmuştur. 2015-2016 yılları arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde servis hemşiresi olarak görev yapmıştır. 2018 yılında bilim uzmanlığı derecesini almıştır. 2016 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. ÖYP’nin 35. maddesi gereğince Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora öğrenimine devam etmektedir.

Bilim Uzmanlığı Tezi: Diz Osteoartritli Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Semptom-Fonksiyonel Durumlarının Belirlenmesi

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Cakmak B, Calik A, Inkaya BV. Metaphoric Perceptions of Covid-19 Patients Related to the Disease. Clinical Nursing Research. October 2021. doi:10.1177/10547738211048312
  • Çalık, A, Kapucu, S. Diz Osteoartritli Kadınlarda Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamanın Semptom ve Fonksiyonel Duruma Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2021;14(2):94-101.
  • Çalık A. Yaşlı Birey ile Çalışmada Multidisipliner ve İnterdisipliner Yaklaşımın Önemi. Kapucu S, editör. Geriatri Hemşireliği; 2019. s 81-94.
  • Çalık A, Akyar İ. Kanserde Bakım. Çelik ŞS, Karadağ A, editör. Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar; 2019. s 62-7
  • Çalık, A, Kapucu, S. Diz Osteoartritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2019;6(1):50-58.
  • Çalık A, Kapucu S. Diyabet tedavisinde kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedaviler: Literatür derlemesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;1(2):27-32.
  • Çalık A, Kapucu S. Diyabetli hastalarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirme: Pender’in sağlığı geliştirme modeli. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi.2017;4(2):62-7