Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Sinem ÖCALAN

    Araştırma Görevlisi (Psikiyatri Hemşireliği)

   E.postasinem.ocalan@hacettepe.edu.tr

   Tel: 0312 305 15 80 / 117

 

1994 yılında Ankara’da doğmuştur. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programına başlamıştır. 2017-2018 yılları arasında iç hastalıkları yoğun bakım hemşiresi olarak Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 5 ay çalışmıştır. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden eğitim almaya başlamıştır ve eğitimleri halen devam etmektedir. 2019 yılında psikiyatri hemşireliği yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı yayınları: 

  • Öcalan, S., & Üzar-Özçetin, Y. S. (2021). Effects of Interventions on Rumination among Individuals with Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Advanced Nursing, in press. doi: 10.1111/jan.14916
  • Öcalan, S., & Üzar-Özçetin, Y. S. (2020). Rumination, Fatigue and Psychological Resilience in Cancer Experience. Current Approaches in Psychiatry, 12(3), 421-433.
  • Öcalan, S., & Üzar-Özçetin, Y. S. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ruminasyon ve Ruh Sağlığına Etkileri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(4), 354-358.