Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Arş. Gör. Yıldız ERDAT

Araştırma Görevlisi (Hemşirelikte Yönetim)

E.posta: yildizturunc@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 123

 

1991 yılında Samandağ/Hatay’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamlamış olup, 2010 yılında Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nden; 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Erasmus staj hareketliliği kapsamında Yunanistan’da 3 ay gözlemci olarak bulunmuştur. 2015-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 2016-2018 yılları arasında Kocaeli’de bir devlet hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. Ağustos 2018’den itibaren Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bilim uzmanlığı derecesini 2020 yılında “Mesleki Uygulamaların Hemşire Gözlem Formunda Görünürlüğü İle İlgili Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı tez ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programından almıştır. Aynı üniversitede Hemşirelik Esasları ve Yönetimi tümleşik doktora eğitimine devam etmektedir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı yayınları: 

  • Duygulu, S., Açıl, S. B., Özdemir, E. K., Erdat, Y. (2020). Covid-19 salgını: Yönetici hemşirelerin rol ve sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı), 34-46.