Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN (Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Berna KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Betül ŞENTÜRK KILIÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Tuğçe TORUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Merve MERT KARADAŞ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEBECİ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Semra ATASAYAR (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mücahide ÖNER (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Yıldız ERDAT (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri)

Gökhan DEMİR (İdari Personel)