2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf ve Fakülte Öğrenci Temsilcileri

Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Şebnem Özcan

4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Şebnem Özcan

3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Furkan Esmer

2. Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Selin Kınalıoğlu

1. Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Songül Öz

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020