Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
01- 05 Nisan 2019 tarihlerinde “Erasmus + Erasmus International Credit Mobility Programme Ders Verme Etkinliği” kapsamında Tayvan National Chen Kung Üniversitesi öğretim üyeleri ile Fakültemiz bünyesinde etkinlikler gerçekleştirilmiştir.