HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

Projeler ve İşbirlikleri
 
 1. US:ESDCCN "Simulasyon Kullanımı: Öğrencilerin Klinik Yeterliliklerini Geliştirmede Bir Eğitim Stratejisi "Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi
 2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisinin Elektronik Ortamda Yayınlanması
 3. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Simülasyon Laboratuarı Bilimsel Araştırma  Alt Yapı Projesi
 4. İnfertil Çiftlerin Yaşadıkları Psikolojik Sorunların ve Foliküler Sıvı/Seminal Plazmadaki Kotinin Düzeylerinin Yardımcı Üreme Tekniklerinin Başarı Oranına Etkisi
 5. Geriatrik Hastalar İçin Evde Bakım Modeli ve Eğitim Ekibi Projesi
 6. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Hemşireliği Anabilim Dalı Beceri Laboratuarı Bilimsel Araştırma Alt Yapı Projesi
 7. Türkiye'deki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin Bakım Sorunları Durum Saptaması ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Profil Çalışması
 8. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Dersi Uygulama Becerilerinin Güçlendirilmesi
 9. Ankara’da Yoksulluk Sınırındaki Sincan-Saraycık Kadınlarına Sağlık ve Sosyal Psikolojik Farkındalık Kazandırmaya Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
 10. Geleceğin Akademisyen Hemşirelerinin Araştırma Etiği Konusundaki Bilgilerinin Saptanması
 11. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Laboratuarının İyileştirilmesi
 12. Meme Kanseri Olan Hastalara Yapılan Grup Danışmanlığının Hastalıklarına Uyum  Başetme Biçimi ve Problem Çözme Becerisine Etkisi
 13. Aile Planlaması Eğitimini Güçlendirme Projesi
 14. Bilişim Teknolojilerinin Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması-Uzaktan Eğitim ve Duvarsız Dershane Projesi
 15. Postplasental ve Erken Postpartum RİA Uygulamaları İle Postpuerperal RİA Uygulamalarının Etkililik ve Komplikasyonlar Yönünden İncelenmesi
 16. Yatağa Bağımlı Hastaların Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 17. Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimini Değerlendirme Projesi
 18. Öğretmenlerin Ilkyardım Konusunda Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr