HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

Öğrenci Kongresi Komisyonu

                            

Başkan

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Üyeler

Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar

Arş. Gör. Dr. Fatma Gözükara

Arş. Gör. Saliha Bozdoğan

Arş. Gör. Arzu Karabağ Aydın

Arş. Gör. Sevil Çınar

Arş. Gör. Funda Aslan

Arş. Gör. Seher Başara

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr