HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

Lisans Programı - Seçmeli Dersler

Seçmeli Dersler
YAZ DÖNEMİ ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇILAN SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Şubesi

Dersin Adı

Ulusal Kredi

AKTS

HEM 295

001

Nursing Practices Summer Course I

1      24        13

25

HEM 395

001

Nursing Practices Summer Course II

1      24        13

25

 

TÜM ÜNİVERSİTEYE AÇIK OLAN SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Şubesi

Dersin Adı

Ulusal Kredi

AKTS

HEM 117

001

Stresle Başetme

2      0        2

4

HEM 128

001

Duygusal Zeka ve Gelişimi

0      4        1

6

HEM 200

001

Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası İletişim

3      0         3

6

HEM 240

001

Cinsel Sağlık 

2      0         2  

3

HEM 248

001

Toplumsal Cinsiyet

2      2         3

6

HEM 431

001

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

2       0        2

5

HEM 136

001

Literatür Tarama ve Değ.

0       4         1        

6ALAN DIŞINDAN ALINMASI ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Şubesi

Dersin Adı

Ulusal Kredi

AKTS

HİS 103      

001

Histoloji

2         0         2

4

BES 116

001

Beslenmeye Giriş

2         0         2

3

SOS 101-07

007

Sosyoloji

3         0         3

4

PSİ 202

003

Psikoloji

3         0         3

4

BİS 301

005

Biyoistatistik

2         2         3

4

PDR 273

017

Gelişim ve Öğrenme

3         0         3

5

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr