HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

HİS 103 Genel Histoloji

Dersin Kodu ve Adı

 

HİS 103 Genel Histoloji

Dersin Türü

 

Zorunlu

Dersin Kredisi

 

2 0 2

Dersin ECTS Kredisi

 

4

Dersin Sorumlusu

 

Petek Korkusuz

Dersin Ön Koşulları

 

Yok

Dersin Süresi

1 yarıyıl (2 kuramsal, haftada toplam 2 saat)

Dersin İçeriği

 

İnsandaki farklı hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organeller ışık ve elektronmikroskobu düzeyinde incelenir. Hücre zarının yapısı, işlevi ve önemi, sitoplazma (Sitozol-sıvı jel kıvamındaki matriks ve organeller; endoplazma retikulumu (granüllü, granülsüz), mitokondriyon, golgi kompleksi, lizozom, peroksizom, mikrotübülüs, mikrofilaman, sentriyol, ribozom, inkluzyonlar) histolojik özellikleri vurgulanır.

Çekirdek ve alt yapıları, bölünme çeşitleri ve farklılıkları, insan yaşam aktivitesindeki önemi tartışılır. İnsan yapısının gerek ince yapı özellikleri gerekse işlevsel birliktelikleri farklı inceleme yöntemlerinin yanı sıra farklı mikroskop çeşitleri ve özellikleriyle tanımlanır. İnsan organizmasındaki temel dokuları olan epitel dokusu, bağ dokusu, kıkırdak-kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusu ve kanı oluşturan  hücreler ve ekstrasellüler matriks özellikleri incelenir.

Dersin Amacı

 

(Öğrenme Çıktıları)

 

Hücre ve insanda bulunan temel dokular hakkında bilgilenmek ve bu sırada çeşitli boyama ve laboratuvar yöntemleriyle, ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde yapısını ortaya koymak

Önerilen Kaynaklar

1)       Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of  Histology W.B. Saunders Company, Philedelphia, 2001

2)       Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, Text & Atlas. Lange Medical Books McGraw-Hill, New York, 2003 (Temel Histoloji adı ile türkçe çevirisi bulunmaktadır.

 

Öğretme Yöntemi(leri)

Teorik ders anlatımı tepegöz ve slayt gibi görsel malzeme ile zenginleştirilmektedir. Ders sırasında öğrencinin katılımını sağlayacak tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi

2 teorik ara sınav, 1 teorik genel sınav. Genel başarı notu; ara sınavların ortalamasının %50'si ile genel sınav notunun %50'sinin toplamı ile elde edilir. Genel başarı notu 50 ve üzerinde olan öğrenci başarılı kabul edilir. Genel sınavdan 50'nin altında not alan  öğrenci, ara sınav ortalaması kaç olursa olsun  başarısız kabul edilir. 

Eğitim Dili

Türkçe

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr