HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

HEM 415 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Dersin Kodu ve Adı

 

HEM 415 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Dersin Türü

 

Zorunlu

Dersin Kredisi

 

6  16 10

Dersin ECTS Kredisi

 

16

Dersin Sorumlusu

 

Prof. Dr. Fatma Öz

Dersin Ön Koşulları

 

Yok

Dersin Süresi

1 Yarıyıl (Kuramsal 6 saat, Uygulama 16 saat, Haftada toplam 22 saat)

Dersin İçeriği

 

21. yy.’ da   Ruh Sağlığı,

Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri,

Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve Özellikleri,

Hemşirelik  Süreci,

Hasta Kabul ve Taburculuk,

Grup İlkeleri ve Dinamiği,

Stres ve Psikosomatik Hastalıklar,

Kriz Kavramı,

Anksiyete Bozuklukları,

Somatoform Bozukluklar,

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar,

Duygu Durum Bozuklukları,

Organik Ruhsal Bozukluklar,

Kişilik Bozuklukları,

Madde Kullanım Bozuklukları,

Yeme Bozuklukları,

Uyku Bozuklukları,

Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları,

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği,

Acil Psikiyatrik Durumlar,

Psikofarmakolojik Tedaviler,

Yardım Becerileri,

Yasal ve Etik Konular

Dersin Amacı

 

(Öğrenme Çıktıları)

 

1.        Ruh sağlığına ilişkin kavramları bilecek. (Bilişsel)

2.        Koruyucu ruh sağlığı hemşireliğinin felsefesini tartışabilecek. (Bilişsel)

3.        Birinci, ikinci, üçüncü düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin görev ve rollerini tanımlayabilecek. (Bilişsel)

4.        Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde birey, aile ve toplum arasındaki ilişkiyi tartışabilecek. (Bilişsel)

5.        Birincil önleme ilke ve becerilerini uygulamada gösterebilecek. (Psikomotor)

6.        Gelişim dönemi özelliklerini tanımlayabilecek. (Bilişsel)

7.        Ruh sağlığı hemşiresinin gelişim dönemi özelliklerine ilişkin bilgisini uygulama alanına uyarlayabilecek. (Psikomotor)

8.        Grup ilişkileri ve grup dinamiği bileşenlerini analiz edebilecek. (Bilişsel)

9.        Grup ilişkileri ve grup dinamiği bilgisini uygulama alanında gösterebilecek. (Psikomotor)

10.     Hemşirelik sürecinin adımlarını ifade edebilecek. (Bilişsel)

11.     Mesleki bilgiler doğrultusunda bakım planını uygulama alanında oluşturabilecek. (Psikomotor)

12.     Hemşirelik sürecini uygulama alanına aktarma sorumluluğunu duyacak. (Duyuşsal)

13.     Psikiyatrik hastalık ve dinamiklerini tartışabilecek. (Bilişsel)

14.     Farklı psikopatolojilerde bireye özgü hemşirelik bakım planını oluşturabilecek. (Psikomotor)

15.     Ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedavi yöntemlerini tartışabilecek.

16.     Tedavi sürecinin uygulanmasında ve tedavinin hasta üzerine etkilerini izlemede hemşirenin rollerini içselleştirecek. (Duyuşsal)

17.     Tedavinin birey üzerindeki etkilerini gözleyebilecek. (Duyuşsal- Psikomotor)

18.      Genel sağlık sistemi içinde KLP uygulamalarının sağlık sistemine etkisini değerlendirebilecek. (Bilişsel)

19.     Genel sağlık sistemi içinde fiziksel sağlık sorunu olan hastada bireye özgü hemşirelik bakım planını oluşturabilecek. (Psikomotor)

20.     Sağlıklı ve hasta bireylerle etkileşiminde yardım becerilerini gösterebilecek. (Psikomotor)

21.     Etik ilke ve kavramların öneminin farkına varabilecek. (Duyuşsal)

22.     Hemşirelik bakımını planlama ve uygulamada ilgili kaynakları kullanabilecek. (Duyuşsal)

 

Önerilen Kaynaklar

1)       Kum, N. Ve Ark.,(1996) Psikiyatri Hemşireliği  El Kitabı, Koç Yayınları, İstanbul.

2)       Öztürk, O.,(2002) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

3)       Sayıl, I.,(1996) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp Yayınları, Ankara.

4)       Stuart, G.W., Laraia M.T., (2001) Psychiatric Nursing, Mosby, Toronto

5)       Videbeck, S. L.., (2001) Psychiatric Mental Health Nursing, Lippincott, Philadelphia.

Öğretme Yöntemi(leri)

Anlatım,Grup Tartışmaları, Bağımsız Çalışmalar, Role-play, Vaka Tartışması, Beyin Fırtınası

Değerlendirme Yöntemi

Dersin değerlendirmesi “Hacettepe Üniversitesi  Lisans ve Lisansüstü Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır. Yazılı ; I. Ara Sınav % 6,5,  II. Ara sınav % 6,5, II. Ara sınav %7 uygulama %30, Bitirme sınavı %50 üzerinden değerlendirilir.

Eğitim Dili

Türkçe

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr