HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

HEM 318 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Dersin Kodu ve Adı

 

HEM 318 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Dersin Türü

 

Zorunlu

Dersin Kredisi

 

2 0 2

Dersin ECTS Kredisi

 

3

Dersin Sorumlusu

 

Prof. Dr. Gülümser Kublay-Doç. Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Dersin Ön Koşulları

 

Yok

Dersin Süresi

2 kuramsal olmak üzere haftada 2 saat

Dersin İçeriği

 

Epidemiyolojiye giriş. Tanımı, tarihsel gelişimi, Epidemiyolojik süreç ve hemşirelik süreci, Sağlık kavramı. Epidemiyolojik model ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlık hizmetlerinin planlanması ve epidemiyolojik yaklaşım, Veri kaynakları, Epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Nedensellik kavramı, Analitik epidemiyoloji, Deneysel epidemiyoloji, Metadolojik epidemiyoloji, Vaka çalışması, Sürveyans Taramalar, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Kaza epidemiyolojisi

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)

 

Bu dersin sonunda öğrenci;

Epidemiyolojinin tanımını yapar,

Epidemiyolojik yöntemleri tanımlar,

Epidemiyolojik yöntemlerin yararını kavrar,

Epidemiyolojik yöntemlerin nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağını kavrar

Araştırmaları epidemiyolojik yöntemlerin ışığında nasıl inceleyebileceğinin yetisini kazanır.

Önerilen Kaynaklar

Özatalay N. (1995). Bulaşıcı Hast. Ve Epidemiyoloji. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

Bilir, N., Güler, Ç. (1989). Epidemiyoloji. Ankara: Hatiboğlu  Yayınevi.

Tezcan, S. (1992). Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 

Gordıs, L. (1996). Epidemiyology. US: W.B. Sounders Company.

Sümbüloğlu,V., Sezer, E., Sümbüloğlu, K. (1999). Epidemiyoloji ve Araştırma Teknikleri, Ankara: Somgür Yayıncılık.

Öğretme Yöntemi(leri)

Takrir, soru cevap, büyük ve küçük grup tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi

Ara sınav % 15,  II.Ara sınav % 15, Ödev %20, Genel sınav % 50

Eğitim Dili

Türkçe

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr