HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

HEM 224-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğii

Dersin Kodu ve Adı

HEM 224-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Kredisi

6  16  10

Dersin ECTS Kredisi

 16

Dersin Sorumlusu

Prof.Dr.Fethiye Erdil, Prof.Dr.Saadet Ülker

Prof. Dr.Nurhan Bayraktar, Doç.Dr.Sevilay Şenol Çelik

Dersin Ön Koşulları

HEM 106- Hemşirelik Esasları

Dersin Süresi

1 Yarıyıl  (6 kuramsal + 16 uygulamalı, haftada toplam 10 saat)

Dersin İçeriği

 

·         Hafta: Cerrahinin tanımı, çözüm için yöneldiği tipler, hasta üzerine etkileri, risk faktörleri, Klinik uygulama

·         Hafta: Ameliyat öncesi ve sonrası bakım, Anestezi, Klinik uygulama

·         Hafta: Yara iyileşmesi ve hemşirelik bakımı, Klinik uygulama

·         Hafta: Cerrahide sıvı-elektrolit denge ve dengesizliği, Cerrahide şok, Klinik uygulama

·         Hafta: Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Kardiyopulmoner resüsitasyon, Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Kalp-damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Asepsi, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, Klinik uygulama

·         Hafta: Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Etik ve cerrahi, Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Ortopedi hastalıkları hemşireliği, Transplantasyon ve hemşirelik bakımı, Klinik uygulama

·         Hafta: Endokrin sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Ameliyathane hemşireliği, Meme hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         Hafta: Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları ve hemşireliği, Klinik uygulama

·         14. Hafta: Göz hastalıkları ve hemşireliği, Yanık ve tedavisinde genel ilkeler, Cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı, Homeostazis, Klinik uygulama

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)

 

Bu ders, koruyucu sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır. Bu dersi alan öğrenciden cerrahi hemşireliği ile ilgili temel kavramların bilgisini, cerrahi hemşireliği ile ilgili belli başlı kuralların bilgisini, hemşirelik bakımını yönlendirici ilkelerin bilgisini, cerrahi hemşireliğinde kullanılan araç-gereç ve kaynakların bilgisini, cerrahi hemşireliği ile ilgili kavram, ilke ve kuralları meslek yaşamına uygulayabilme becerisini, cerrahi hemşireliği alanında öğrendiği teknikleri uygulama becerisini kazanmış olması beklenir.

Önerilen Kaynaklar

1)       Erdil F. Özhan Elbaş N. (2001) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. III. Baskı, Ankara, Aydoğdu ofset.

2)       Ülker S. (1994) Yara ve Hemşirelik. Ankara: T.C.S.B. Sağlı Projesi Genel Koor. Aydoğdu Ofset.

Ders notları Öğretim elemanı tarafından önerilen konulara ilişkin kitaplar, makaleler

Öğretme Yöntemi(leri)

İnteraktif yöntemler, Vaka tartışması, Tepegöz, Slayt kullanımı

Değerlendirme Yöntemi

Yarıyıl başarısı: I. Ara sınav  (% 20) + II. Ara sınav (% 20)+ III. Ara sınav (% 20)+Uygulama sınavı + Hastane uygulaması (%40)= % 100

Genel başarı: Yarıyıl içi başarı  (% 60) + Final sınav (% 40) = % 100

Eğitim Dili

Türkçe

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr