HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                       

     HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE

              HOŞ GELDİNİZ...

Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK

İlk ve ortaöğrenimini Mersin`de, lise öğrenimini Çukurova Üniversitesi Sağlık Meslek lisesinde tamamlamıştır. 1988 – 1992 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olan Çelik, 1993 yılında hemşirelikte bilim uzmanlığını, 1998’de hemşirelikte doktora programını tamamlamıştır. 2005 yılında Doçent unvanı alan ve 2011 yılında Profesörlük kadrosuna atanan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir. Ayrıca ilkyardım dersini yürütmektedir. Cerrahi hastalıkları hemşireliği, ilkyardım ve yaşlılık konularıyla ilgilenmektedir. Çeşitli kurumlardan ilk yardıma ilişkin sertifikalar almıştır. 2 hafta süreyle International on Ageing (United National -Malta) tarafından Malta’da düzenlenen yaşlılık kursuna katılmıştır. Ayrıca 6 ay süreyle University of Washington School of Nursing ‘de (ABD) visiting scholar olarak bulunmuştur. Bu 6 aylık sürede School of Nursing, Institute on Aging ve de Tornyay Center for Healthy Aging’te yaşlılık konularında çalışmış ve University of Washington Medical Center Medical/Surgical/Transplant/ Neuroscience Intensive Care Unite’de gözlem yapmıştır. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk annesidir.

Bazı Yayınları:

Cebeci F, Çelik SS. Taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmetinin KABG ameliyatı geçiren hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.19(2):170-176 (2011).

Çelik SS, Kapucu S, Tuna Z. ve Akkuş Y. Views and attitudes of nursing students towards aging and older patients. Australian Journal of Advanced Nursing. 27; 4: 24-30 (2010).

Cebeci F. ve Celik SS. Discharge training and counselling increase self-care ability and reduce postdischarge problems in CABG patients. Journal of Clinical Nursing. 17, 412–420 (2008).

Celik Y. ve Celik SS. Sexual Harassment against Nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship. 39:2, 200-206 (2007).

Celik SS, Celik Y, Agırbas, I ve Uğurluoğlu Ö. Verbal and physical abuse against nurses in Turkey. International Nursing Review. 54, 359–366 (2007).

Aşılıoğlu K. ve Celik SS. The Effect of preoperative education on anxiety of open cardiac surgery patient. Patient Education and Counseling. 53, 65-70 (2004).

Celik SS. ve Bayraktar N. A study of nursing student abuse in Turkey. Journal of Nursing Education. 43 (7), 330-335 (2004).

Celik SS. ve Elbaş NO. The standard of suction for patients undergoing endotracheal intubation. Intensive and Critical Care Nursing. 16, 191-198 (2000).

E-posta: sevilay@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr