Anasayfa

50 yıldır öğretim elemanları,  eğitim programları ve araştırmaları ile Türkiye'de hemşirelik eğitiminde lider olan  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, vizyonu, deneyimli kadrosu, güncel teknolojik donanımı, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve bilimsel araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen  bir hemşirelik eğitim kurumu olmaya devam etmektedir.

 

Güncel Duyurular

Kayıt Yenileme, Ders Alma Hakkında Önemli Duyuru !!!!!! (15.09.2014)

  • ......Madde7-4'ek 2013-2014 öğretim yılınsda ilk defa ön lisans ve lisans öğrenimlerine başlayan öğrencilerden birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri en fazla 30 AKTS, üçüncü yarıyıldan itibaren en fazla 42 AKTS ders alabilir. Ancak; öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü dönemden, dört yıllık programlarda yedinci dönemden, beş yıllık programlarda dokuzuncu dönemden itibaren en fazla 48 AKTS ders alabilir.
  • ......Madde 7- 6'da değişiklik; Program haftasında ders kaydını yaptıramayan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile ekle-sil haftasında ders kaydını yaptırabilirler. Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme ve silme işlemi yapabilirler.

2014-2015 Güz Dönemi Kayıt Bilgileri için tıklayınız. (12.09.2014)

3. Uluslar arası 7.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 1-3 Eylül 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgili için www.pncongress2014.org   sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

6. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi 27-29 Ekim 2014 tarihinde Bodrum'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgili için www.inmc2014.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği (HEMDER) 2010 Kasım ayında kurulmuştur. Üyelik formu için tıklayınız.

Hemşirelik Bölümü mezun profilinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Anketimize katılmak için tıklayınız.

Tüm meslektaşlarımızın araştırma, olgu sunumu ve derlemelerini yayınlanmak üzere gönderebileceği Bölümümüzün yayın organı olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dergisi elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Dergiye ulaşım için lütfen tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara